Polityka Prywatności i Polityka Cookies

V

1.1

-

Ostatnio edytowane:

Feb 22, 2023

Informacje ogólne

Firma Miron.Studio Studio Projektowe Mirosław Mroziński z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Osiedlowa 2a lok. 2, 41-710 Ruda Śląska (dalej: "Firma"), jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej (dalej: "Strona"). Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę oraz wyjaśnia, jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy i w jakim celu.

  1. Pliki cookies

Firma wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia poprawnego działania Strony oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z niej. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane na komputerze użytkownika i służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas kolejnych wizyt na Stronie. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika.

  1. Dane osobowe

Firma przetwarza dane osobowe użytkowników Strony w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy. Dane te obejmują imię i adres e-mail użytkownika.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony przez Firmę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy polegającego na udzielaniu odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika Strony na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy.

  1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Strony nie są udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej zgody użytkownika, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Strony są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania.

  1. Prawa użytkowników Strony

Użytkownik Strony ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszystkie te prawa użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z Firmą za pomocą formularza kontaktowego lub adresu e-mail podanego na Stronie.